Budoetikett

Några enkla regler som skall följas av alla Solna Karate Dojos medlemmar i och utanför träningslokalen. Kommentarer i kursiv stil är till för att förtydliga och förklara reglerna bättre.

1. Hälsa (buga stående) när du går in i och lämnar dojon (träningslokalen).

Att man bugar före och efter träning har sitt ursprung i budo-traditionen (inte bara den japanska). Det är en artighetsgest lika mycket som en fråga om säkerhet. Man bugar första gången när man går in i träningslokalen. Detta är för att visa respekt mot platsen man tränar på. Nästa gång man bugar är när man går mot en motståndare. Detta skall göras med sinnestämningen "nu är jag här för att träna, och jag kommer träna tills träningsmomentet är över och jag bugar igen". När man bugar mot sin träningspartner betyder detta att man visar sin respekt och ingår en tyst överenskommelse att "nu skall vi träna tills vi bugar nästa gång".

2. Var tyst och lyssna noga när instruktören visar en teknik.

Visa respekt mot instruktören. Detta betyder även att man inte skall ställa en fråga rakt ut, utan räcka upp handen och vänta på instruktörens tillåtelse. Påkalla instruktörens uppmärksamhet genom att säga "sensei" till en instruktör med svart bälte.

3. Använd endast den teknik, som instruktören visat. Annan form av träning kan utföras efter ordinarie träning.

Skaderisken ökar om du försöker dig på en annan teknik, då din träningspartner inte är medveten om vad som kommer att hända. Du respekterar inte din instruktör när du tränar andra tekniker än den visade.

4. Börja aldrig träna en teknik innan instruktören gett sin tillåtelse ("Hajime"). Avsluta övningen genast när instruktören säger till ("Yame").

Detta är en fråga om säkerhet och respekt mot instruktören och din träningspartner.

5. Lämna inte dojon under pågående träning utan skäl och utan att meddela instruktören. Mat och dryck förtärs utanför dojon och endast om det är paus.

Som intruktör har man ansvar för sina elever under träningstiden. Om någon mår illa eller har skadat sig måste instruktören få veta detta innan personen försvinner ner i omklädningsrummet eller ut på toaletten.

6. Respektera högre graderade och lyd dem.

Du kanske inte alltid vet skälet till deras önskan. Detta är för allas säkerhet och trevnad.